این اکسیدها مبتنی بر فناوری فیلتراسیون کارتریج هستند و برای اطمینان از حذف میکروارگانیسم‌ها و سایر آلاینده‌ها توسط میکروفیلتراسیون طراحی شده‌اند انتخاب دقیق فیلترها از پیش فیلتر تا فیلتراسیون نهایی، جریان فیلتراسیون و عملکرد بهینه برای خطوط تولید تضمین می‌کند؛

این سیستم‌ها دارای مدل‌های:

1. سیستم فیلتراسیون تمام اتوماتیک صنعتی
2. سیستم فیلتراسیون دستی صنعتی
ویژگی‌های اسکیدهای فیلتراسیون شرکت مهندسی یسنا آرمان زندگی (مهیاز):
طراحی، تجهیز و اجازه استریل کردن فیلتر و پایپ‌های مربوط را به طور مستقل می‌دهد.
طراحی ویژه برای شکستن خلاء و خنک کننده با هوای استریل، پس از فرآیند استریلیزاسیون.
تمهیداتی برای تمیز کردن فیلتر CIP طراحی شده است.
قابلیت انجام تست مرطوب و یکپارچگی فیلترها
این سیستم مجهز به کانکتورهای یکپارچگی است
اسکیدهای فیلتراسیون از پیش فیلتر اندازه منافذ (0.45µm) و فیلتر نهایی اندازه منافذ (0.25µm) تشکیل شده است.

فیلتراسیون