شرکت مهندسی یسنا آرمان زندگی (مهیاز) مطابق با استاندارد‌های BP ، UPS به طراحی و تولید سیستم‌های آب خالص برای صنایع دارویی می‌پردازد.

سیستم‌های آب خالص ساز دارویی شامل:

-PW system (purified water system)

-WFI generator (water for injection generator)

-PSG (pure steam generator)

سیستم‌های آب خالص ساز دارویی در ظرفیت‌های محتلف و متناسب با درخواست کارفرمایان گرامی براساس استانداردهای موجود در مجموعه مهیاز انجام می‌پذیرد.

WFI آب خالص ساز