نمونه کارهای شرکت مهندسی مهیاز

خدمات شرکت مهندسی شامل طراحی و ساخت آبساز، سیستم های WFI، بخارتمیز PSG، بیوراکتورها و فرمانتورها، مبدل های حرارتی و کندانسور، مخازن پروسس، سیستم های فیلتراسیون، پایپینگ خطوط پروسس و یوتیلیتی و … می باشد. در این قسمت پروژه های انجام شده توسط شرکت مهندسی یسنا آرمان زندگی (مهیاز) را خواهید دید. 

اخبار و مقالات

اتوماسیون

طی دهه های گذشته، داروسازان برای انجام عملیات های تکراری و بسیار پیچیده روی صنعت اتوماسیون حساب ویژه ای باز کرده اند به این صورت